Айкън 10 КС  20мл цена 5,80 лв

Биоципертокс 10 мл  цена 2,00 лв

Хлебомор кубчета  цена 4,90 лв

Хлебомор гел 1 бр. спр. цена 6,00 лв.