Цените по предлаганите услуги по ДДД се съобщават на клиента след извършена инспекция (оглед) на обекта.
Цена на инспекция (оглед) на обекта - 15 лв.

Договори за ивършване на услуги по ДДД Сключват се за срок от една година

Образец договор за ДДД абонаментно обслужване можете да свалите тук.