Цените по предлаганите услуги по ДДД се съобщават на клиента след извършена инспекция (оглед) на обекта.

Цена на инспекция (оглед) на обекта - 15 лв.

Договори за извършване на услуги по ДДД се сключват за срок от една година.

Образец договор за ДДД абонаментно обслужване можете да свалите тук.