“Дезинфекция”
лат. ( de -“ без”, infecto - “заразяване” ) - обеззаразяване.
Дезинфекция - са методи и средства за обезвреждане на вредните микроорганизми във външната среда.

Фирма Екопрофесионал извършва дезинфекции в Училища, Детски градини, Обществени сгради, Частни домове и други. Използват се дезинфектанти, които са одобрени и разрешени за пускане на пазара от МЗ.

Дезинфектантите, които ползваме са със следните изисквания:
- Бързо действие
- Широк спектър на действие
- Без неприятен мирис
- Добра поносимост към материалите
- Да не са токсични и канцерогенни
- Безопасни към околната среда