“Дезинсекция”
- лат. (де- без , insecto - "насекоми”) -

без вредители Дезинсекции са методи и средства за унищочаване на вредните членестоноги, паразити и приносители на инвазионни болести по хората и животните.

Изтребителни мероприятия:
Химичен метод - използване на биоциди, разрешени за ползване от МЗ.
Механичен метод - лепливи или други методи ловилки.
Биологичен метод - използване на регулатори на растежа. Използване на патогенни за насекомите микроорганизми "Bacillus thuringiensis" и “Bti - Bacillus thuringiensis israelensis”
Физичен метод - инсектицидни лампи, уреди излъчващи звук с определена честота.

Борбата с тези вредители е трудна за това се налага съчетание на няколко метода.
За постигане на траен и качествен ефект е необходимо постоянство в обработките съобразени с биологичните и екологични особености на членестоногите.
От страна на клиента е необходимо търпение и доверие към фирмата по ДДД и резутата ще е налице.

СНИМКИ Кърлеж, Бълха, Мравка, Хлебарка, Муха, Комар, Стоножка, Дървеница, Оса, Въшка