Дератизация - това са методи и средства за унищожаване на гризачи - резервоари на инфекции и вредители по селското стопанство и друго имущество.
Дератизацията включва комплекс от мероприятия за контрол, опазвайки околната среда и здравето на хората, чрез ограничаване на химичните средства:
Минимум интервенция - максимум превенция.

Интегриран контрол - IPM - Интегриран пест мениджмънт
1 Комуникация с клиента
2 Инспекция на обекта
3 Избор на средства за контрол
4 Поддръжка на обекта
5 Информационно осигуряване и документиране