Фирма “Екопрофесионал” ЕООД извършва продажба на биоциди за професионална и масова употреба.

В магазина работят висококвалифицирани специалисти, от които можете да получите полезна информация относно:
- Областта на приложение на биоцида
- Начина на употреба - дозиране, време на въздействие, карентен срок.
- Транспортиране и съхранение на биоцидите - Рискови фрази - (R -фрази) и (S - фрази)
- Третиране на отпадъците и опаковките от биоциди.

град Хасково 

Доставка на биоциди за масова употреба чрез куриер до клиента. Извършва се безплатна консултация със специалист относно правилното приложение на препарата Използваните от фирмата препарати са съгласно БДС и стандартите на ЕС, притежават необходимите сертификати и санитарни разрешителни, гарантират безопасността на хората и не замърсяват околната среда. . Заявките и безплатната консултация се извършват на тел.: 0988821728

 
ecoprofessional-shop1

ecoprofessional-shop2ecoprofessional-shop3

ecoprofessional-shop4